Privātums

Visi www.spotlight.lv ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta, ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.

Visa informācija, kas saistīta ar portāla lietotājiem, kā arī viņu personīgie dati, netiks sniegti trešajām personām bez rakstiskas atļaujas no paša lietotāja puses. Izslēgums ir aizsardzības struktūru rakstiska pieprasījuma gadījumā.

Portālā iespējams reģistrēties izmantojot sociālo tīklu pases. Portāls šo informāciju izmanto, lai sazinātos ar konkursu uzvarētājiem, labāk izprastu auditorijas vēlmes un vajadzības, un piedāvātu atbilstošu lapas saturu.

Katrs reģistrētais portāla lietotājs apzinās un piekrīt, ka viņa lietotāja profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem portālā reģistrētajiem lietotājiem un, ka šo datu izmantošana nav atkarīga no portāla.

Portāls ir tiesīgs informēt lietotājus par dažāda veida aktualitātēm, saistītām ar portāla darbību, izvietojot informāciju portālā vai ar e-pastu starpniecību, kā arī portālā iespējama reklāmas izvietošana.

Portāls neuzņemas atbildību par lietotāju augšupielādētajām fotogrāfijām. Katrs lietotājs likuma priekšā ir pats atbildīgs par saviem augšupielādētajiem attēliem.

Portālā ir iespējama maksas reklāmas izvietošana, saskaņojot to ar portāla administrāciju.

Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp SIA SPOTLIGHT un portāla www.spotlight.lv lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

Reģistrējoties, lietotājs automātiski piekrīti šiem noteikumiem.

Nedēļas bilde
PLL aktrise Troiana Bellisario un viņas ilggadējais draugs Patriks J. Adams beidzot iestūrējuši laulības ostā!
Nedēļas citāts
"Viņi saka, ka, ja tu par vienu lietu sapņo vairāk nekā vienu reizi, tad tai ir lemts piepildīties"
- Dusošā skaistule
Šodienas gaviļnieks
Bū Bū Stjuarts21. janvāris, 1994 (24)
Emma Bantone21. janvāris, 1976 (42)
Maikls Telo21. janvāris, 1981 (37)
Aura Dione21. janvāris, 1985 (33)